EL NOM I L'ADJECTIU

 

FEMENÍ I PLURAL. REPÀS.
CANVIS ORTOGRÀFICS EN LA FORMACIÓ DEL FEMENÍ I EL PLURAL.
DIVERGÈNCIA DE GÈNERE AMB EL CASTELLÀ EN ALGUNES PARAULES

.

 

 

 

 

INFORMA'T

PRACTICA