Informa't

ELS VERBS

 

El verb és la categoria gramatical que expressa accions, estats o processos. En quasi totes les oracions hi ha un verb; forma part del predicat i indica l'acció que està realitzant el subjecte de l'oració.

 

Els verbs s’agrupen en conjugacions:

  • 1a conjugació: inclou els verbs amb l’infinitiu acabat en –ar (cantar)
  • 2a conjugació: amb l’infinitiu acabat en –er o –re (témer, prendre)
  • 3a conjugació: inclou els verbs amb l’infinitiu acabat en –ir (patir)

Les formes verbals, els verbs, poden ser simples quan estan formats per un sol element (per exemple jo cante) i compostes, quan les formen dos o més elements (per exemple tu has cantat)

Els verbs es conjuguen i creen la seua conjugació verbal. Per conjugar un verb afegim al lexema el morfema corresponent. Per exemple:

        lexema    morfema

       CANT-        -AR:

        CANT-        -AVES:

En cada forma verbal podem observar: persona, nombre, temps...

  • La persona pot ser 1a (jo cante i nosaltres cantem) 2a (tu cantes i vosaltres canteu) i 3a (ell, ella canta i ells, elles canten)
  • El nombre és singular ( Jo cante, tu cantes, ell o ella canta) i plural (Nosaltres cantem , vosaltres canteu, ells o elles canten)
  • El temps de les formes verbals pot ser present, passat o futur.

Les formes no personals del verb no es conjuguen i són: infinitiu (cantar) gerundi (cantant) i participi (cantat, cantada, cantats, cantades) Com veus el participi té diferents formes per al femení i el plural.