ELS PRONOMS

 

DEFINICIÓ

TIPUS DE PRONOMS

ELS PRONOMS PERSONALS TÒNICS

ELS PRONOMS FEBLES: COL·LOCACIÓ I FORMES

 

 


INFORMA'T