EL NOM I L'ADJECTIU

 

CARACTERITZACIÓ.

CONCORDANÇA

FEMENÍ I PLURAL:

REGLES DE FORMACIÓ

CANVIS ORTOGRÀFICS

.

 

 

 

 

INFORMA'T

PRACTICA