objectius i coneixements previs

Icona iDevice Objectius
  • Identificarem les característiques principals de la poesia.
  • Llegirem poemes i lletres de cançons fent una atenció especial al ritme i la rima.
  • Mesurarem versos i identificarem rimes.
  • Estudiarem els principals recursos poètics.
  • Produirem un text poètic.
  • Ens introduirem en la cançò en valencià.
  • Estudiarem un grup musical o un cantant actual.

Icona iDevice Coneixements previs
  • Hem de saber identificar els gèneres literaris: narrativa, teatre i poesia.
  • Sabem fer recerques en internet.
  • Aplicarem les estratègies de lectura que coneixem: abans, durant i després de la lectura.

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License