FIGURES RETÒRIQUES

Icona iDevice

RECURSOS RETÒRICS

FONÈTICS

Al·literació: repetició expressiva d’uns sons determinats.

Xoca l’embruix de clenxes arrauxades
amb un esqueix de xarpelleres fluixes.
S’eixamplen les eixides enxubades,
s’aixequen eixams de moixes bruixes

MORFOSINTÀCTICS

Hipèrbaton: alteració de l’ordre lògic de les paraules o frases

De mans de noves muses l’olímpica corona

Ne reben orgullosos los fronts dels vencedors.

Paral·lelisme: repetició de la mateixa estructura de frase

Polisíndeton: abundor de conjuncions de coordinació

Són iguals les gavines,

I els vestits lluminoos de les noies de l’estiu,

I els besos a la gorja

I els colors de les hores llisquen pels carrers

I el groc de les taronges.

Encavalcament: la frase sobrepassa el vers i continua en el següent.

Una dona de molsuts

Braços nus fins damunt colze

Remena cossis on neden

Olives en aigua caqui.

Enumeració: llistat de noms, sintagmes, verbs, complements...

Drap de la pols, escombra, espolsadors,

plomall, raspall, fregall d’espart, gamussa,

sabó de tall, baieta, lleixiu, sorra,

i sabó en pols, blauet, netol, galleda. [...]


SEMÀNTICS

Anàfora: repetició d’un o més mots al principi de diversos versos o frases.

Enrere, molt enrere,
hi ha una closa entre parets...

Enrere, molt enrere,
hi ha un camí de profundes roderes...

Comparació: relació d’idees per semblança amb “com” “sembla”...

Queien núvols com espases

Hipèrbole: Exageració forta.

Ja no sé ecriure, ja no sé escriure més.

La tinta m’empastifa els dits, les venes...

-He deixat al paper tota la sang.

Interrogació retòrica: pregunta que no espera resposta perquè és òbvia.

Captiu del càntic,

El meu eforç inútil,

Qui pot guiar-me a l’alba?

Personificació: atribució de qualitats humanes a éssers inanimats.

Aigua riallera de dintre els bassals / quan el sol et crida tu hi vas amb un salt

Metàfora. Figura en la qual se substitueix l’objecte real per un d’imaginat per l’autor, amb el qual existeix una determinada analogia

Un trau sinuós,

obert al mig d’aquest tapís obscur... (la lluna en la fosca nit)

Icona iDevice Fes les activitats següents. Consulta el text anterior.
1. Busca els paral·lelismes i les anàfores que hi ha en aquest poema.

M’has dit

que l’adolescent et mira

creant nous paradisos

sota els seus ulls atents.

M’has dit

que l’adolescent t’escolta

tancant cada paraula

dins les seues mans noves.

Que el cabell el té negre,

Que té el somriure fàcil,

Que té la pell intacta.

Teresa Pascual

1. Relaciona les figures retòriques següents amb els exemples.

1. Metàfora

2. Personificació

3. Hipèrbole

4. Al·literació.

a) del geni, n’és ell la viva imatge.

b) eixes ones, mirall de les estrelles.

d) el meu amic el mar.

e) la lluna guaita sobre les ones.


2. Busca en cada fragment la figura que t’indiquem:

a) Aigua riallera de dintre els bassals

quan el sol et crida tu hi vas amb un salt.

Dues personificacions.

b) Hi ha nuvolets en rengle, joguina de la nit.

La lluna finestreja per un trauet petit.

Dues metàfores.

c) Per què, per què, enganyosa poesia

m’ensenyes a fer mons?

Interrogació retòrica i personificació

d) Hi ha uns tarongers de tan dolç flaire

que, per a omplir d’aroma l’aire,

no té lo món millors jardins

Una hipèrbole


e) La lluna regna damunt les ones,

Les ones callen, reposa tot.

Una al·literació i dues personificacions.

f) És un instint de pàtria. És el desig de l’arbre,

i del cel, i del cànter, i del pitxer; i de l’argila.

De ser i ser del tot, plenament: tenir pàtria.

Polisíndeton

3. Llig el poema de Joan Brosa. Tot ell és una enumeració. Explica per què:

roses

clavells

orquídies

violetes

geranis papallona

tamarius

gira-sols

mandràgores


4. Llegeix el següent fragment d’un poema de salvador Espriu i observa com la majoria dels finals dels versos, no coincideix amb el final de sintagma. Assenya-la’ls.Com s’anomena aquest recurs?

La pell fa

de tambor

percudit

per les mans

de la por,

pel galop

del cavall

que no pot

conquerir

l’últim guany

del repòs.


Llicenciat sota la Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License