Fes unes quantes activitats.

 

 

Recorda que la poesia són aquells textos que estan escrits en vers. Tenen:

  • una disposició gràfica vertical (un vers davall de l'altre sense acabar el rengló)
  • un determinat model mètric (nombre de versos, tipus d'estrofa...)
  • uns recursos fònics, morfosintàctics i semàntics.

Per gaudir de la poesia cal recitar-la o llegir-la en veu alta; sols així podem apreciar bé el ritme, la musicalitat i la seua bellesa.

En les pàgines següents estudiaràs les característiques de la poesia.

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License