Et mostrem alguns recursos poètics.

En aquesta pàgina web vas a trobar molta informació sobre la mètrica i la rima en poesia. Fes-li una ullada per veure com està organitzada, llegeix algun títol... i respon a les preguntes que et plantegem en la següent activitat. (Ací tens un arxiu per si vols imprimir-lo) 

Icona iDevice Metrica i versificació

MÈTRICA I VERSIFICACIÓ

Activitats

(Aquestes activitats les has de fer en paper) 

1. Mira la pàgina web http://www.xtec.cat/~aribas4/literatura/metrica.htm. Llig el títol les paraules destacades,...De què creus que ens informa?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Busca la informació que necessites per respondre aquestes preguntes. No copies. Llig, entén i explica-les amb les teues paraules.

a) Què és un vers? _________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________________

b) Els versos poden ser de dues classes:________________________ i _______________________.

c) Com es conten les síl·labes dels versos? ______________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

d) Busca què és un hiat, una sinalefa i una elisió i explica la relació d’aquests fenòmens amb el recompte de les síl·labes dels versos. _________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

e) Què és una estrofa? _______________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

f) Anota ací com es diuen les següents estrofes o quants versos tenen:

- Amb 2 versos: ______________________________________

- Amb 3 versos: ______________________________________

- ___________: Quartet

- ___________ : sonet

- ___________ : romanç

- ___________ : vers lliure

g) En què consisteix la rima? _________________________________

________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

h) Explica què és la rima assonant i la consonant. _________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

i) Ara comenta la diferència entre les rimes femenines i masculines. __

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

j) Pel que fa a la rima, com són els versos lliures? ________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________


Ací tens un mapa conceptual. Completa’l amb els conceptes que has treballat en les activitats anteriors i que tens en el requadre següent.

ART MAJOR, ESTROFES, FEMENINA, ASSONANT, ROMANÇ, RIMA, QUARTET

 

 

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License