Practica diacrítics

Icona iDevice Activitat de buits
Completa les oracions amb una paraula amb accent diacrític (o no).

Aquella xica tan esportista que posa el xandall tots els dies.

Vos trobeu en aquesta classe?

Només les huit de la vesprada i ja cau de .

És mare la que du l'anell en la .

Nosaltres som els seus .

Rosa és alta que Carles. 

  

Preguntes Veritat/Fals
Assenyala la opció que consideres correcta:


És és un pronom feble.

Veritat Fals


és un possessiu. Vol dir "la meua"

Veritat Fals


Déu és el doble de cinc.

Veritat Fals


El mes d'octubre no du accent.

Veritat Fals


Tinc tanta són que se me tanquen els ulls.

Veritat Fals


El món és una gran pilota.

Veritat Fals

IES RIU TÚRIA Departament de Valencià