Practica

Icona iDevice Activitat de buits
Escriu les lletres que falten:

L'e p de tennis no tenia ra tes.

Al osc no vene aderns de classe.

Té un taller me nic en una plaça d'Al i.

La a de la va està completament plena de mos es.

No et poses la for ta en la bo !

  

Icona iDevice
Pots continuar practicant amb aquestes activitats. Si vols corregir-les, també pots.

IES RIU TÚRIA Departament de Valencià