C-QU / G-GU: Informa't

Observa aquestes paraules

 

CAsa

maQUEta

màQUIna

Cosa

CUa

 

Com pots comprovar per escriure el so de la C de CASA cal usar:

 

Escriurem C davant de a, o, u.

Escriurem QU davant de e, i

 

 

Ara, observa aquestes paraules

 

GAt

GUEpard

GUItarra

GOt

llenGUa

 

Com pots comprovar per escriure el so de la G de GAT cal usar:

 

Escriurem G davant de a, o, u.

Escriurem GU davant de e, i

IES RIU TÚRIA Departament de Valencià