B-V: Informa't

ESCRIVIM B

ESCRIVIM V

Norma

Exemple

Norma

Exemple

En els grups BL-BR

Quan a la família trobem p.
 

Darrere de m

Blanc
Bronze

Cap-calb
Cap-cabut

també

Pretèrit imperfet de la 1a conjugació (-ava)

Quan a la família trobem u

 
Darrere de n

Cantava
Cantàvem

Blau-blava

 
canvi

IES RIU TÚRIA Departament de Valencià