Accent de les planes

Icona iDevice Informa't

Les paraules que tenen la síl·laba tònica en el penúltim lloc són planes.

Les paraules planes porten accent en els casos que no el porten les agudes, és a dir,quan NO acaben en: vocal, vocal + s, en, in.

Sí accentuarem les paraules planes que acaben en diftong.


IES RIU TÚRIA Departament de Valencià