Accent de les agudes

Icona iDevice Informa't

Les paraules que tenen la síl·laba tònica en l’últim

lloc són agudes.

Les paraules agudes porten accent quan acaben en:

 

  • vocal: alcoià, cinqué, aní, això, cadascú.
  • vocal + s: gimnàs, espés, pastís, animós, tramús.
  • en, in: aprén, Berlín.

IES RIU TÚRIA Departament de Valencià