Index

Potències/Notació científica

Pàgines relacionades:
Definició potència
Operacions amb potències
Arrels

Notació científica
La notació científica és la forma abreviada de representar un nombre utilitzant potències de base deu.

Esta notació s'utilitza per a poder expressar fàcilment nombres molt grans o molt xicotets.

Els nombres s'escriuen com un producte:
a \times 10^n\,       sent:
a\,      un nombre enter o decimal major o igual que 1 i menor que 10, que rep el nom de mantissa

n\,     n nombre enter, que rep el nom d'exponent o orde de magnitud

Exemple: 345.000.000.000.000 = 3,45 · 10 14


.

Exemple

Valor numèric

 Notació Científica

Representació
numèrica

Miltrillonèsima

10-21

0,000000000000000000001

Trillonèsima

10-18

0,000000000000000001

Milbilionèsima

10-15

0,000000000000001

Bilionèsima

10-12

0,000000000001

Milmilionèsima

10-9

0,000000001

Milionèsima

10-6

0,000001

Mil·lèsima

10-3

0,001

Centèsima

10-2

0,01

Dècima

101

0,1

Un

1

1

Deu

101

10

Cent

102

100

Mil

103

1 000

Milió

106

1 000 000

Mil milions

109

1 000 000 000

Bilión

1012

1 000 000 000 000

Mil biliones

1015

1 000 000 000 000 000

Trilión

1018

1 000 000 000 000 000 000

Mil triliones

1021

1 000 000 000 000 000 000 000